Praksis

Töötame igapäevaselt koos erinevate ettevõtjatega ja teiste õigusabi vajavate inimestega. Nõustame kliente kõikides peamistes õigusvaldkondades.  Koostame õigusdokumente ja esindame isikuid tsiviil-ja halduskohtus. Kaitseme isikuid kriminaal- ja väärteomenetluses.